งานวัด แหล่งที่แอบแฝงไปด้วยการพนัน

งานวัดถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่ให้ความบันเทิงอีกแหล่งหนึ่ง นอกจากการมาทำบุญแล้ว เพราะนอกจากที่วัดมีการจัดงานขึ้นเพื่อทำกิจกรรมทางศาสนา การทำบุญ หรือการไหว้พระที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายปีแล้ว

ภายในงานวัดยังมีกิจกรรมอื่นๆมากมาย เช่น การแสดง ไม่ว่าจะเป็น ดนตรี รำวงต่างๆ การโชว์ เช่น การโชว์มายากล และที่ขาดไม่ได้คือมีการเล่มเกมต่างๆที่แฝงมาในงานวัด

เกมที่มักแฝงมาในงานวัด มีทั้งเกมที่สามารถเล่นได้คนเดียว เช่น สอยดาว ปาเป้า ปาลูกโป่ง ยิงปืน บิงโก เป็นต้น และเกมที่ต้องใช้ผู้เล่นหลายคน เช่น ตีไก่ วิ่งวัว ตะกร้อลอดห่วง เป็นต้น

เกมการละเล่นส่วนหนึ่งมีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน โดยเฉพาะเกมที่มีคนเล่นหลายคน แต่หากเกมที่มีคนเล่นเพียงคนเดียวมักจะมาในรูปแบบ การเสี่ยงโชค ทั้งหมดถือว่าเป็นการพนันที่แฝงมาในงานวัด ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ถือว่าเป็นการสร้างนิสัยเริ่มต้นของการพนัน

การเปลี่ยนแปลงการจัดงานวัด

ปัจจุบันวัดให้ความสำคัญกับการจัดงานเป็นอย่างมาก ส่วนหนึ่งคือรายได้ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นงานวัดจึงมีกิจกรรมเพื่อความบันเทิงเพิ่มขึ้นมากมาย ในส่วนของร้านเกม การละเล่นนั้นจะมีการปรับวิธีการเล่นเพื่อให้ดึงดูดความสนใจของผู้คน โดยการมีของรางวัลมาจัดวางไว้หน้าร้าน

กลุ่มเสี่ยงการพนันในงานวัด

เยาวชนถือเป็นกลุ่มเสี่ยงการพนันในงานวัด เนื่องจากเยาวชนส่วนใหญ่มีนิสัยชอบความท้าทาย โดนชักจูงได้ง่าย ขาดความยับยั้งชั่งใจและขาดวิจารณญาณในการแยกแยะประโยชน์และโทษของการพนัน จะเห็นได้ว่าการพนันบางส่วนมีการเล่นโดยการเสี่ยงโชค และบางส่วนเป็นการพนันอย่างชัดเจน สิ่งที่เยาวชนมองเห็น นั่นก็คือ ไม่ใช่การพนันเนื่องจากอยู่ในวัด ด้วยเหตุนี้จึงเสมือนเป็นการปลูกฝังการเล่นการพนัน และอาจมีการพัฒนาไปสู่การเล่นการพนันชนิดอื่นได้